Nabawiyah

Apa yang Membuat Rasulullah Marah?

Muslim Obsession - Ummul mukminin Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad Saw, “Apakah engkau menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada hari Uhud?” Hari Uhud adalah saat Rasulullah terluka. Wajah beliau yang mulia luka karena hantaman pedang yang membuat helm perangnya bengkok menusuk wajah dan...

Rasulullah Bertemu Utusan Allah Saat Isra Mi’raj

Jakarta, Muslim Obsession - Pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW dijemput malaikat Jibril dan Buraq untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah shalat dari Allah SWT. Perjalanan yang ditempuh dalam satu malam itu disebut-sebut sebagai pelipur lara untuk...

Tiap Pahlawan Punya Kisahnya Sendiri

Muslim Obsession - Di perang Uhud, ketika tubuhnya memerisai Rasulullah Saw. dan tujuh puluh luka berlomba menguras darahnya, Thalhah Ibn ‘Ubaidillah berdoa sambil menggigit bibir. “Rabbii”, begitu lirihnya, “Khudz bidaamii hadzal yauum, hattaa tardhaa. Ya Allah, ambil darahku hari ini sekehendak-Mu hingga Engkau ridha.” Tombak, pedang dan...

Banu Qainuqa’, Pengkhianatan Pertama Kaum Yahudi terhadap Kaum Muslimin

Muslim Obsession – Dikutip dari Sirah Nabawiyah, Ibnu Ishaq berkata, pada suatu kesempatan Rasulullah Saw. mengumpulkan Banu Qainuqa di Pasar Qainuqa kemudian bersabda, “Wahai kaum Yahudi, takutlah kalian kepada murka Allah yang pernah ditimpakan-Nya kepada kaum Quraisy. Masuklah kalian ke dalam Islam karena sesungguhnya...

Zaid bin Haritsah, Sahabat Nabi yang Namanya Diabadikan Al-Quran

Muslim Obsession - Zaid bin Haritsah adalah salah satu orang pertama yang memeluk Islam. Ia merupakan sahabat sekaligus putera angkat Nabi Muhammad Saw. Zaid juga satu-satunya sahabat Nabi yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Meski Al-Quran mengabadikan peristiwa beberapa sahabat seperti Abu Bakar dan Umar...

Cerita Si Badui yang Hendak Menghisab Allah

Muslim Obsession - Dikisahkan ada laki-laki Badui yang telah memeluk Islam. Tapi, karena ia seorang fakir dan rumahnya jauh dari Madinah, ia belum pernah bertemu dengan Nabi Muhammad Saw. Si Badui itu hanya berbaiat memeluk Islam dan belajar tentang peribadahan dari para pemuka kabilahnya yang...

Awal Mula Kaum Anshar Menganut Islam

Muslim Obsession - Pada setiap haji, Nabi Muhammad Saw. mendatangi kabilah-kabilah yang datang ke Baitul Haram untuk membacakan Kitab Allah kepada mereka dan mengajak untuk mentauhidkan Allah. Tetapi tidak seorangpun yang menyambut ajakannya. Ibnu Sa’d di dalam Thabaqat-nya berkata, “Pada setiap musim haji Rasulullah Saw. mendatangi dan...

Julaibib, Sahabat Spesial Nabi

Muslim Obsession - Pendek, jelek, hitam, tidak berharta, Julaibib namanya. Namun dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang mulia. Sangat malu dan minder ketika tiba-tiba Rasulullah menawarinya untuk menikah. Julaibib malu dan minder karena tahu diri. Namun Rasulullah menenangkannya. Hingga suatu ketika, bertemulah Rasulullah dengan salah seorang sahabatnya. “Aku...

Tabungan Hari Esok

Muslim Obsession - Walaupun tanah Arab adalah tanah yang sering kali kering, tetapi para penduduknya banyak juga yang berkebun. Salah satunya adalah Ummu Fasyar Al-Anshariah, ia menanam pohon kurma di kebunnya. Tanah yang dimilikinya tidak begitu luas. Tapi, jika sedang panen kurma, ia biasanya akan...

Sahabat Anshar dan Sebilah Kapak

Muslim Obsession - Dikisahkan oleh Said Abd Al 'Azhim dalam buku 'Rahasia Pembuka Pintu-pintu Kebahagiaan', Anas bin Malik meriwayatkan, suatu hari salah satu sahabat Anshar pernah datang ke hadapan Rasulullah Saw. untuk meminta sesuatu. Rasulullah Saw. bertanya, "Apakah di rumahmu benar-benar tidak ada apapun?" Ia menjawab,...

TERBARU