Dosa yang Tidak Akan Selesai

1340

Oleh: Ustadz Arifin Ilham (Pemimpin Majelis Az-Zikra)

Segera Minta Maaf!

SubhanAllah, Maha Adil, setiap perbuatan ada nilai, ada balasan, ada tanggungjawabnya. Inilah yang membuat hamba beriman senantiasa berhati-hati dalam berkata, bersikap di dunia sebentar ini.

Simaklah Kalam Allah ini dengan iman, “Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih“. (QS. Asy-Syura: 42)

Rasulullah Saw. bersabda, “Kezaliman itu ada 3 macam: Kezaliman yang tidak diampunkan Allah, Kezaliman yang dapat diampunkan Allah, dan kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Adapun kezaliman yang tidak diampunkan Allah adalah syirik, firman Allah Swt.:

“Sesunggahnya syirik itu kezaliman yang amat besar!”, adapun kezaliman yang dapat diampunkan Allah adalah kezaliman seseorang hamba terhadap dirinya sendiri di dalam hubungan dia terhadap Allah, Tuhannya.

DAN KEZALIMAN YANG TIDAK DIBIARKAN ALLAH ADALAH KEZALIMAN HAMBA-HAMBA-NYA DI ANTARA SESAMA MEREKA, KARENA PASTI DITUNTUT KELAK OLEH MEREKA YANG DIZALIMI”. (HR. Al-Bazaar & Ath-Thayaalisy).

“Siapa yang merasa pernah berbuat aniaya kepada saudaranya, baik berupa kehormatan badan atau harta atau lain-lainnya, hendaknya segera meminta halal (maaf) nya sekarang juga, sebelum datang suatu hari yang tiada harta dan dinar atau dirham, jika ia punya amal shalih, maka akan diambil menurut penganiayaannya, dan jika tidak mempunyai hasanat (kebaikan), maka diambilkan dari kejahatan orang yang dianiaya untuk ditanggungkan kepadanya”. (HR. Bukhari-Muslim)

Allahumma ya Allah ampunilah seluruh dosa kami, berilah kami kesempatan minta maaf pada saudara kami yang pernah kami sakiti agar mereka tidak menuntut kami di hadapan-Mu, aamiin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here