Zubair bin Awwam, Sang Penghunus Pedang di Jalan Allah

5292
Zubair bin Awwam (Foto: YouTube)

Muslim Obsession – Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdil Uzza bin Qushai bin Kilab adalah seorang laki-laki pertama yang menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Zubair merupakan keponakan dari ibunda Khadijah RA, karena ayahnya adalah saudara laki-laki sang ummul mukminin. Adapun ibunya adalah bibi Rasulullah Saw.

Zubair bin Awwam adalah salah seorang sahabat yang mulia. Ia termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga walaupun ia belum meninggal dunia. Ia salah seorang dari enam ahli syura, yang memusyawarahkan pengganti khalifah Umar bin Khattab, ini merupakan pengakuan terhadap keilmuan dan kematangannya.

Pengikut setia Rasulullah ini dilahirkan 28 tahun sebelum hijrah, masuk Islam di Makkah saat berusia 15 tahun melalui perantara Abu Bakar ash-Shiddiq RA. Tentu saja keislamannya menimbulkan kemarahan orang-orang kafir Quraisy, terutama dari kalangan keluarganya.

Pamannya menggulung badannya dengan tikar, lalu dipanaskan dengan api agar ia kembali ke agama nenek moyangnya. Namun dengan keyakinan yang kuat ia katakan, “Aku tidak akan kembali kepada kekufuran selama-lamanya,”.

Di antara keistimewaan Zubair yang lainnya adalah ia turut serta dalam dua kali hijrah, hijrah ke Habasyah lalu menikah dengan putri Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar RA, kemudian ke Madinah dan mendapat anugerah putra pertama yang diberi nama Abdullah dan putra kedua Mush’ab RA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here