Ramadhan, Terkenang Wafatnya Ulama Besar di Makkah

1063
Sayyid Muhammad bin Alawi. (Foto: tajulharamain)

Muslim Obsession – Ramadhan menjadi bulan suci yang senantiasa ditunggu umat Islam. Keberkahan Allah terlimpah bagi orang-orang beriman yang senantiasa mengisi Ramadhan dengan sungguh-sungguh beribadah.

Bagi sebagian umat Islam, Ramadhan juga mengingatkan pada sebuah peristiwa sedih. Tepatnya, pada 15 Ramadhan 1425 Hijriah ketika seorang keturunan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat.

Beliau adalah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani. Ketika itu, Jumat, 29 Oktober 2004, pagi di Kota Makkah mendadak mendung. Pertengahan Ramadhan yang menjadi saksi wafatnya seorang ulama besar.

Sayyid Muhammad bin Alawi yang dikenal luas sebagai ulama ahlus sunnah wa al-jama’ah itu meninggal dunia usai menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Makkah. Kepergiannya sangat terasa, menyisakan duka mendalam.

Beliau merupakan ulama kharismatik yang gigih menyuarakan kedamaian, mendorong umat Islam pada persatuan. Ketika tersiar kabar wafatnya, umat Islam di Kota Makkah berbondong-bondong menuju rumahnya di Distrik Rushaifah, Makkah.

Ribuan umat Islam bergantian mengusung jenazahnya saat hendak dishalatkan di Masjidil Haram. Kesedihan makin tampak ketika toko-toko yang dilewati iring-iringan jenazah mematikan lampu sebagai tanda duka.

Sampai di Masjidil Haram, lautan manusia mengikuti shalat jenazah. Setelah disholatkan, jasadnya dikebumikan di permakaman Al-Ma’la. Letak kuburan Syekh Muhammad berada di samping makam Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Cerdas sejak kecil

Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani lahir di Makkah pada tahun 1365 H. Putra dari ulama besar yang mengajar di Masjidil Haram, Sayyid Alawi Abbas al-Maliki.

Beliau masih keturunan Rasulallah dan nasab beliau masih terkait dengan Sayyidina Hasan, cucu Rasulallah.

Kecerdasan Sayyid Muhammad Alawi sudah nampak sejak kecil. Sudah dapat menghafal Al-Quran ketika masih berusia 7 tahun dan sudah menghafal kitab hadits al-Muwaththa karya Imam Malik saat beliau berumur 15 tahun.

Dikutip dari Cahaya Tareem, pada saat berumur 25 tahun, beliau meraih gelar doktor ilmu hadits dengan predikat mumtaz (excellent) di bawah bimbingan ulama besar Mesir, Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah. Rihlah ilmiyyah beliau cukup panjang dan luas di bawah bimbingan ulama-ulama shalihin yang amilin.

Usia ke-26, beliau di kukuhkan sebagai guru besar ilmu hadits pada Universitas Ummul Qura, Makkah, Arab Saudi. Dan pada tanggal 2 Shafar 1421/ 6 Mei 2000 beliau dianugrahi gelar ustadziyyah atau professor dari Universitas al-Azhar asy-Syarif Kairo Mesir. Dan ini semua adalah prestasi luar biasa dan kebanggaan bagi pendudukk Kerajaan Arab Saudi, yang memang layak dicapai putra ulama besar sekaliber Sayyid Alawi al-Maliki.

Banyak yang menyebut Sayyid Muhammad Alawi sebagai Al-Allamah (seorang yang sangat mengetahui ilmu agama) atau ulama besar. Bahkan, Syaikh Muhammad Sulaiman Faraj, seorang ulama Makkah, menyebutnya al-arif billah (wali). Beliau juga sering disebut dengan julukan ‘Al-Muwaththa’ berjalan’ kerena beliau hafal kitab al-Muwaththa’ Imam Malik di usia 15 tahun.

Akhlak beliau juga patut ditiru segenap muslimin. Di tengah derasnya cacian, hinaan, pengkafiran, hujatan dan pensesatan dari ulama Wahhabi dan pengikutnya, beliau dengan tetap sabar dan tegar menerimanya, bahkan tak satupun kata beliau menghina balik terhadap musuh-musuhnya yang amat kejam dan tidak bertata krama Islam sama sekali, baik lewat lisan atau tulisan.

Penulis kitab yang produktif

Sayyid Muhammad bin Alawi memiliki banyak sekali karya tulis. Selain yang telah dibukukan, juga tulisan-tulisan beliau yang belum sempat dibukukan. Berikut ini beberapa di antaranya:

 • Mafahim Yajib ‘an Tusahhah
 • Manhaj al-Salaf fi Fahm al-Nusus
 • Al-Tahzir min al-Takfir
 • Huwa Allah
 • Qul Hazihi Sabeeli
 • Sharh ‘Aqidat al-‘Awam

Tafsir

 • Zubdat al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an
 • Wa Huwa bi al-Ufuq al-‘A’la
 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ulum al-Quran
 • Hawl Khasa’is al-Quran

Hadits

 • Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadith al-Sharif
 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi ‘Ilm Mustalah al-Hadith
 • Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Ummah al-Islamiyyah bihi
 • Anwar al-Masalik fi al-Muqaranah bayn Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik

Sirah

 • Muhammad(Sall Allahu ‘Alayhi Wa Sallam) al-Insan al-Kamil
 • ‘Urf al-T ‘arif bi al-Mawlid al-Sharif
 • Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa M’iraj Khayr al-Bariyyah
 • Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah
 • Zikriyat wa Munasabat
 • Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra

Ushul

 • Al-Qawa‘id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh
 • Sharh Manzumat al-Waraqat fi Usul al-Fiqh
 • Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah

Tasawwuf

 • Shawariq al-Anwar min Ad‘iyat al-Sadah al-Akhyar
 • Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar
 • Al-Husun al-Mani‘ah
 • Mukhtasar Shawariq al-Anwar

Lain-lain

 • Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Makkah)
 • Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-‘Asabiyyah (Pengajian Orientalisme)
 • Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Sukan dalam Islam)
 • Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da‘wah ila Allah (Methodologi Dakwah)
 • Ma La ‘Aynun Ra’at (Deskripsi Syurga)
 • Nizam al-Usrah fi al-Islam (Islam dan Keluarga)
 • Al-Muslimun Bayn al-Waqi‘ wa al-Tajribah (Dunia Muslim Kontemporari)
 • Kashf al-Ghumma (Kelebihan membantu saudara se-Muslim)
 • Al-Dawah al-Islahiyyah (Panggilan untuk Pembaharuan)
 • Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Koleksi-koleksi Ucapan)
 • Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Kelebihan umat Islam)
 • Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Kaedah Pendidikan Rasulullah s.a.w)
 • Nur al-Nibras fi Asanid al-Jadd al-Sayyid Abbas (Set Ijazah al-Sayyid Abbas, datuk beliau)
 • Al-‘Uqud al-Lu’luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Set Ijazah al-Sayyid Alawi, bapa beliau)
 • Al-Tali‘ al-Sa‘id al-Muntakhab min al-Musalsalat wa al-Asanid (Set Ijazah)
 • Al-‘Iqd al-Farid al-Mukhtasar min al-Athbah wa al-Asanid (Set Ijazah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here