Maulid Nabi, Mengenal Lebih Dekat Rasulullah ﷺ

595

Oleh: Buya H. Masoed Abidin (Ulama dan penulis)

Mari kenalkan kepada anak dan cucu kita dan buktikan bahwa kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad ﷺ dengan membaca biografi beliau.

Berikut ini biodata singkat Rasulullah Muhammad ﷺ:

Nama: Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim.

Tarikh lahir : Senin Subuh, 12 Rabiul Awal bertepatan dengan 20 April 571 Masehi (dikenali sebagai Tahun Gajah karena peristiwa tentara bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka’bah).

Tempat lahir: di rumah Abu Thalib, Makkah Al-Mukarramah.

Nama bapak: Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim.

Nama ibu: Aminah binti Wahab bin Abdu Manaf.

Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelari Ummu Aiman, hamba perempuan bapak Rasulullah ﷺ).

Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab).

Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa’diah (lebih dikenali Halimah As-Sa’diah, suaminya bernama Abu Kabsyah).

Usia 5 Tahun

Peristiwa pembelahan dada Rasulullah ﷺ yang dilakukan oleh dua malaikat. Rasulullah ﷺ manusia suci tanpa cela dan noda, dibelah dadanya untuk menambah kesucian di dalam hatinya.

Usia 6 Tahun

Ibunya, Aminah binti Wahab, ditimpa sakit dan meninggal dunia di Al-Abwa’ (sebuah kampung yang terletak di antara Makkah dan Madinah). Baginda ﷺ kemudian dipelihara oleh Ummu Aiman (hamba perempuan bapak Rasulullah ﷺ) dan dibiayai oleh datuknya, Abdul Muththalib.

Usia 8 Tahun

Datuknya, Abdul Muththalib meninggal dunia, Baginda ﷺ dipelihara oleh bapak saudaranya, Abu Thalib.

Usia 9 Tahun (setengah riwayat mengatakan pada usia 12 tahun)

Bersama bapak saudaranya, Abu Thalib, Baginda ﷺ bermusafir ke Syam untuk urusan perniagaan. Di kota Busra, Negeri Syam, seorang pendeta Nasrani bernama Bahira (Buhaira) telah bertemu ketua-ketua rombongan untuk menceritakan tentang pengutusan seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang akan lahir pada masa itu.

Usia 20 Tahun

Terlibat dalam peperangan Fijar. Ibnu Hisyam di dalam kitab ‘Sirah’, jilid1, halaman 184-187 menyatakan pada ketika itu usia Muhammad ﷺ ialah 14 atau 15 tahun. Baginda menyertai peperangan itu beberapa hari dan berperanan mengumpulkan anak-anak panah sahaja.

Menyaksikan ‘perjanjian Al-Fudhul’, perjanjian damai untuk memberi pertolongan kepada orang yang dizhalimi di Makkah.

Usia 25 Tahun

Bermusafir kali kedua ke Syam atas urusan perniagaan barangan Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah. Perjalanan ke Syam ditemani oleh Maisarah; lelaki suruhan Khadijah.

Baginda ﷺ bersama-sama Abu Thalib dan beberapa orang bapak saudaranya yang lain pergi berjumpa Amru bin Asad (bapak saudara Khadijah) untuk meminang Khadijah yang berusia 40 tahun ketika itu. Mas kawin baginda kepada Khadijah adalah sebanyak 500 dirham.

Usia 35 Tahun

Banjir besar melanda Makkah dan meruntuhkan dinding Ka’bah. Pembinaan semula Ka’bah dilakukan oleh pembesar-pembesar dan penduduk Makkah.

Rasulullah ﷺ diberi kemuliaan untuk meletakkan ‘Hajarul-Aswad’ ke tempat asal dan sekaligus meredakan pertelingkahan berhubung perletakan batu tersebut.

Usia 40 Tahun

Menerima wahyu di Gua Hira’ sebagai pelantikan menjadi Nabi dan Rasul akhir zaman.

Usia 53 Tahun

Berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dengan ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai ke Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 24 September 622 Masehi.

Usia 63 Tahun

Kewafatan Rasulullah ﷺ di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah atau bertepatan dengan 8 Juni 632 Masehi.

Isteri-Isteri Rasulullah

Khadijah Binti Khuwailid, Saudah Binti Zam’ah, Aisyah Binti Abu Bakar (anak Sayyidina Abu Bakar), Hafsah binti ‘Umar (anak Sayyidina ‘Umar bin Al-Khattab), Zainab Binti Khuzaimah (digelar ‘Ummu Al-Masakin’ atau Ibu Orang Miskin), Hindun Binti Umaiyah (digelar Ummi Salamah), Zainab Binti Jahsy, Juwairiyah binti Al-Harits, Ummi Habibah Binti Abu Sufyan, Safiyah Binti Huyai bin Akhtab, Mariyah Al-Qibtiyah, dan Maimunah Binti Harits.

Anak-Anak Rasulullah

Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqaiyah, Ummi Kaltsum, dan Fatimah Az-Zahra’.

Anak Tiri Rasulullah

Halah bin Hind bin Habbasy bin Zurarah at-Tamimi (anak Sayyidatina Khadijah bersama Hind bin Habbasy. Ketika menikah dengan Rasulullah, Khadijah adalah seorang janda).

Saudara Sesusu Rasulullah

Ibu Susuan/Saudara Susuan

Thuwaibah → Hamzah

Abu Salamah → Abdullah bin Abdul Asad

Saudara Susuan

Halimah Al-Saidiyyah → Abu Sufyan bin Harith bin Abdul Muthallib

Abdullah bin Harith bin Abdul ‘ Uzza

Syaima ‘ binti Harith bin Abdul ‘ Uzza

‘Aisyah binti Harith bin abdul ‘ Uzza

Bapak dan Ibu Saudara Rasulullah

Anak-Anak kepada Abdul Muththalib: Al-Harith, Muqawwam, Zubair, Hamzah*, Al-Abbas*, Abu Talib, Abu Lahab (nama asalnya Abdul Uzza), Abdul Ka’bah, Hijl, Dhirar, Umaimah, Al-Bidha (Ummu Hakim), Atiqah##, Arwa##, Umaimah, Barrah, Safiyah (ibu kepada Zubair Al-Awwam)*. (Keterangan: *masuk Islam)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here