Doa Pancasila

40

Oleh: Mahfud Hidayat (Pengurus MUI Kota Bogor)

#Ya Allah Ya Ahad (Yang Maha Esa), berilah kepada kami pertolongan untuk mengesakan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan Yang kami sembah. Jauhkan kami dari segala praktik kemusyrikan yang menyebabkan kehinaan.

#Ya Allah Ya Muhaimin (Yang Maha Mengawasi, Menyaksikan dan Menjaga seluruh makhluk), bimbinglah kami menjadi bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Jauhkan kami dari semua praktik kezaliman, kesewenang-wenangan dan akhlak buruk lainnya yang menjerumuskan kami pada kerendahan dan kemungkaran.

#Ya Allah Ya Jami’ (Yang Maha Mengumpulkan), satukanlah kami dalam bingkai persatuan Indonesia. Bimbinglah kami untuk dapat mengayuh rumah tangga bangsa yang penuh rahmat dan kasih sayang.

Tunjukkan pada kami cara untuk menumbuhkembangkan persaudaraan dan persahabatan. Jauhkan kami dari segala permusuhan, perpecahan, dan sifat-sifat anarki yang mengundang kehancuran.

#Ya Allah Ya Wakiil Ya Hakim (Yang Maha Mewakili dan Maha Bijaksana), tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Bukakanlah hati kami untuk memutuskan kepentingan bersama.

Jauhkan dari kami segala sifat egois, fanatik golongan, dan kepentingan kelompok. Teguhkanlah semua kebijakan kami dalam bingkai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyaratan/perwakilan.

#Ya Allah Ya ‘Adl (Yang Mahaadil), berilah kepada kami kemampuan untuk menebarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mudahkan bagi kami untuk menjadi perantara dalam hal ini. Karena Engkau adalah Tuhan kami.

Hanya KepadaMu kami menghamba dan hanya kepadaMu pula kami meminta. Sesungguhnya Engkau Mahakuasa. Kabulkan hajat kami bangsa Indonesia yang tertuang dalam doa Pancasila. Amin.

Wa shallallahu ‘ala Sayyidina Muhammad. walhamdulillahi Rabbil ‘alamin.

Selamat Hari Lahir Pancasila 2022.

“Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here